ZINGT VOOR HEM
Gereformeerd Gemengdkoor Ommen e.o.

Geschiedenis
Op initiatief van 5 leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ommen werd op 4 februari 1992 een vergadering belegd om te komen tot het oprichten van een gereformeerd gemengd koor.

De oprichtingscommissie bestond uit:
De heer A. Dunnewind,
En de dames: M. Meerholz-Gerrits, H. Merjenburgh-Hakkers, M.J. van Pijkeren-Veurink en G. Schutte-Hofsink.

Oprichting:
De commissie wilde een koor oprichten met minimaal 40 personen, maar op deze avond konden geen 40 leden worden ingeschreven.
Besloten werd nog een oproep in het plaatselijke kerkblad "De Rondommer" te plaatsen en ook persoonlijk mensen te vragen lid te worden van het op te richten koor en in maart nog een keer bij elkaar te komen.
De 2e bijeenkomst vond plaats op 12 maart 1992. Nu schreven zich 51 mensen in om lid te worden van het nieuwe koor. Ommen had vanaf deze datum weer een eigen koor.

Bestuur:
Het eerste bestuur bestond uit de dames van de oprichtingscommissie, de heer A. Dunnewind kon het voorzitterschap niet op zich nemen, omdat hem daarvoor de tijd ontbrak. In zijn plaats werd toen de heer G.H. Holtvoort verkozen.

Naam:
De leden werden betrokken bij het kiezen van een naam voor het koor. Uit de vele inzendingen werd met algemene stemmen gekozen: "Zingt voor Hem". Hiermee wilden de koorleden aangeven dat ze de HERE wilden loven en prijzen met hun stem en op die manier de boodschap van het evangelie uitdragen.

Leden:
De eerste repetitie vond plaats op 7 april 1992, het koor had:
17 sopranen, 22 alten, 6 tenoren en 6 bassen.
Het ledenaantal schommelde, er is een tijd geweest dat het koor 62 leden telde, maar het zakte ook naar 30 leden, waarbij de vraag ontstond of het koor nog zelfstandig verder kon.
De vergrijzing van het koor is een zorg voor het bestuur.

Dirigent:
Bij de oprichting werd de heer G. van der Veen uit Bergentheim benoemd tot dirigent.
Hij heeft het koor gedirigeerd tot juni 2006, in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan vertrok hij naar Ermelo.
Op 12 september 2006 maakte het koor een doorstart met de heer M. Veldman uit Urk als nieuwe dirigent.

Met de komst van een nieuwe dirigent steeg het ledenaantal. Ons koor telt op dit moment weer 57 leden. De leden komen niet alleen uit Ommen, maar ook uit Balkbrug, Dalfsen, Dedemsvaart, Den Ham, Hasselt, Hoogeveen, Vilsteren, Vinkenbuurt, Witharen en Zwolle. We zijn blij dat ons ledental momenteel mooi op peil blijft.  Het koor bestaat nu uit 21 sopranen, 21 alten 9 tenoren en 6 bassen. We hopen onder de zegen van de Here op een verdere groei van ons koor zodat we zijn naam nog masaler groot kunnen maken door onze zang en dit tijdens onze concerten uit mogen dragen. Bij deze concerten wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van verschillende musici.

Daarom zijn nieuwe en vooral ook jongere nieuwe leden hartelijk welkom bij ons koor.