ZINGT VOOR HEM
Gereformeerd Gemengdkoor Ommen e.o.
12-3-2019 Minne Veldman 12½ jr dirigent
voorafgaand aan onze zangrepetie Minne even in het zonnetje gezet omdat hij al 12½ jaar onze dirigent mag wezen. Dit tot grote tevredenheid van ons en ook van hem. We hopen dat hij dit werk onder Gods zegen nog jaren mag doen voor ons koor!

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Einde repetitie seizoen 14-6-2017
dinsdagavond 14-6 was onze laatst repetitieavond voor het zomerreces. voor de pauze zingen na de pauze gezelligheid met een hapje en drankje

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Bloemenactie
In het jaar 2017 vieren wij als koor “Zingt voor Hem” ons 25 jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan geven we op vrijdag 13 oktober 2017 een jubileumconcert.
Om dat te kunnen doen moeten wij, naast onze eigen contributie, andere geldbronnen aanboren.

Mogen wij zo vrij zijn u er toe te verleiden een prachtige hanging basket van ons te kopen?
Deze hanging baskets zijn door een professionele kweker gevuld met eersteklas zomerplanten.
Mits goed verzorgd, staat dit product garant voor een zomer lang genieten van een weelderige bloemenpracht.
We vragen u om ook familie, buren en vrienden enthousiast te maken om mee te doen aan deze actie

Verras u zelf, uw vrouw, moeder, oma met deze schitterende, geurige, kleurbeleving. Kosten: € 10,-


Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Oliebollen/kniepertie verkoop 2016
Oliebollen en kniepertjes actie 2016
van Zangvereniging “Zingt voor Hem”
Het einde van 2016 is al in zicht, We bakken ook dit jaar weer oliebollen en kniepertjes. Kom onze heerlijke oliebollen en kniepertjes kopen. U steunt dan een heel goed doel en u hoeft ze niet zelf te bakken.
Op 29, 30 en 31 december gaan wij oliebollen bakken en verkopen.
Wij staan die dagen op het parkeerterrein van rijwielhandel Tony van de Sligte.
29 december bakken en verkopen we van 12.00 tot 17.00 uur.
30 december bent u vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur en op 31 december van 9.00
tot 16.00 uur hartelijk welkom om onze heerlijke oliebollen, appel- en
ananasbeignets en kniepertjes te kopen.

Als u een heerlijke appel of monchou of yoghurttaart wilt, kunt u ze bestellen bij
Hennie Willems tel:0529454879, ze kosten 12,50 per taart.
Namens de oliebollen commissie,
Jennie Jonkers, tel. 0529-454805
Gea van der Vegt, tel. 0523-676343
Anton en Dinie Boerman, tel. 0529-455545

Oliebollenbakken bij de "Dante"
Onze kraam op de winterfair van AAC de Dante


Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Knieperties bakken
Ze zijn weer volop verkrijgbaar via de leden. Slecht 2 euro voor tien stuks.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Jansje Pasman erelid Zingt voor Hem
Dinsdagavond 5-4-2016 is Jansje Pasman ons oudste (90 jr) koorlid benoemd als erelid van ons koor. Ze was blij verrast ook met de oorkonde die voorzitter Dineke v.d. Vegt haar uitreikte en de bos bloemen.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
5-9-2015 de Bazuin
Voor eerst oliebollen gebakken in de nieuw gepimte kraam op de Bazar van muziek vereniging de Bazuin.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
1-9-2015 oliebollen
On ze nieuw gepimte oliebollenkraam

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
KRUUDMOES Verkoop
Tijdens de nostalgischedag van de Ommer Bissing op woensdag 24 juli gaan we als zang Kruudmoes aan de man/vrouw brengen. Het is verkrijgbaar van 10.00 uur t/m 17.00 uur.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Einde repetitie seizoen 2012/2013
Op dinsdagavond 11 juni hadden we onze laatste repetitie avond voor de vakantie.
Deze werd verzorgt door Gea van der Vegt en Johan Volkerink. We werden verwelkomt met koffie met lekkers. Daarna hebben we nog een uurtje gerepeteerd en de avond werd gezellig afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje (zoals dat heet).

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
4 juni open Repetitie avond
Open repetitie bij “Zingt voor Hem”.

Op zaterdag 11 mei jl. heeft de Gereformeerde zangvereniging “Zingt voor Hem” een voorjaarsconcert gegeven met medewerking van een achttal ervaren musici.
We kregen na afloop veel enthousiaste reacties: ‘jullie zingen vrolijk’, ‘wat een prachtige liederen’
‘de teksten zijn uit het leven zijn gegrepen’, ‘de muzikale omlijsting was weer geweldig, vaker doen!’
Elk jaar is de opkomst groter, en we zijn ook blij dat er naast ouder publiek ook jonge luisteraars waren. Dat stemt ons dankbaar. Want we willen graag Gods lof zingen: jong en oud - samen!
Onze liedkeuze is positief christelijk met oog voor allerlei situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen: blijdschap, verdriet, zorgen met altijd de wetenschap dat we een Vader in de hemel hebben die ons ziet, hoort en draagt.

Heb je zin om een keer met ons te oefenen?
Dat kan op dinsdagavond 4 juni a.s. Dan is er een open-repetitie waar je van harte welkom bent een keer vrijblijvend mee te oefenen. Wil je graag meezingen tot lof van God en heb je een andere kerkelijke achtergrond: weet je welkom bij ‘Zingt voor Hem”.

Voor een indruk van ons koor: www.zingtvoorhem.nl
Heb je het voorjaarsconcert gemist?
Je kunt het beluisteren op www.zingt voorhem.nl - bij ‘Links’ : uitvoering 11 mei.

Open repetitie : “kun je zingen – zing dan mee”
Dinsdag 4 juni a.s. 20.00 -22.00 uur in ‘Het Baken’

Oliebollen
Net als andere jaren bakt Zingt voor Hem ook dit jaar weer HEERLIJKE OLIEBOLLEN.
Dit doen we weer op ons wel bekende plekje bij Rijwielhandel Tony van de Sligte.
We bakken ze op zaterdag 29 december en maandag 31 december.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Nieuw repetitie seizoen
Nieuw repetitie seizoen
Beste bezoekers van onze Website. Dinsdag 4 september starten we weer met onze zang repetities. Natuurlijk zijn nieuwe leden hartelijk welkom. Het zijn altijd gezellige avonden. Kom kijken, luisteren en/of meezingen met ons koor, onder leiding van Minne Veldman. de repetities worden gehouden in de geref kerk vrijgm "het Baken" aan de Trompstraat in Ommen. En beginnen om 20.00 uur.
Doe met ons mee, om door te zingen, Gods naam groot te maken. Hem de lof te brengen die Hem toekomt.Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Sponseren van ons koor
Alweer is poosje geleden zijn we als koor lege inktcartridges gaan vezamelen. Deze leveren nl geld op. Dat geld gebruiken wij weer om onze concerten aantrekkelijker te maken door b.v. musicie in te huren als extra begeleiding. Dus heeft u lege cartridges liggen graag inleveren bij de koorleden van "Zingt voor Hem". Let wel het gaat om originele exemplaren!!
Ledenvergadering
Op 15-02-2011 hebben we onze jaarlijkse leden vergadering gehouden.Iets eerder dan gewoonlijk dit omdat we het hadden gepland in de week van de geboorte van de baby bij Minne. Die is geboren, een gezonde zoon. Verschillende dingen werden besproken, zoals de vorige notulen, het jaarverslag 2010/2011 en het financiele jaarverslag.Uit alles bleek dat we een enthousiaste vereniging zijn. Die onder leiding van dirigent Minne Veldman goed in kwaliteit vooruit gaat. We mochten onder zijn leiding het afgelopen seizoen weer verschillende concerten houden. Onze algemene adjunct Gerhard Veurink was als bestuurslid aftredend, in zijn plaats is Bertus Binnendijk benoemd. Het was een gezellige avond. In de pauze was er koffie met gebak. En na de foto presentatie over de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen was er een hapje en drankje. Zo hopen we onder de zegen van de Here weer een goed seizoen tegemoet te gaan.
Geboren
Geprezen zij de Here!
Zaterdag 12 februari om 10.06 uur is onze dirigent verblijdt met de geboorte van een zoon: Teunis Riekelt Veldman
Roepnaam: Teun
De knul is kerngezond en met zijn moeder gaat het ook goed!
Minne en Aline van Harte Gefeliciteerd!

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Oliebollen e.d. 2010
Als zangvereniging "Zingt voor Hem" willen we iedereen die ons gesteunt heeft door oliebollen, appelbeignets, ananasbeignets of kniepertjes te kopen bij onze kraam hartelijk bedanken. Het was ondanks wat opstart perikelen weer een mooi succes.De laatste 2 foto's geven goed weer hoe lekker ze waren!! Met de opbrengst hopen we onze concerten nog aantrekkelijker te maken door ze met meer instrumentale medewerkers te laten begeleiden. We willen alle mensen die hebben meegeholpen hartelijk bedanken voor hun inzet!! En ook degene die onze nieuwe "verkoopkraam" ingericht hebben hartelijk dank!!
We wensen iedereen een gezegend 2011 toe.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Oliebollen
Op woensdagmiddag 29-12
donderdag 30-12
vrijdag 31-12
bakken we weer onze befaamde oliebollen, bij rijwielhandel Tony v.d. Sligte in Ommen

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Knieperties bakken 2010
Traditie getrouw zijn er ook dit jaar weer knieperties gebakken. Er zijn weer verschillende dames van de zang en ook vrijwilligsters druk mee geweest. En dit natuurlijk om onze kas te spekken zodat we onze concerten met nog meer muziekinstrumenten kunnen omlijsten. Allen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk dank. En natuurlijk ook bouwbedrijf de "Oleander" die hun kantine hiervoor belangeloos beschikbaar stelde.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Bondsdag Nunspeet
Via de bijgaande foto's een impressie van onze aanwezigheid bij de bondsdag in Nunspeet op 2-10-2010. We mochten er een fijne gezellige dag hebben. Meer info onder concerten.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Stadsdichter
Ons lid Anton Dijk heeft de wedstrijd om de titel Staddichter van de gem Ommen 2010 gewonnen. omdat we dat als Zangvereniging niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan werd hem dinsdag 28 september tijdens de reptitie een kleine attentie aangeboden. Dit gebeurde in de vorm van een pen met inscriptie.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Bondsdag Nunspeet
A.s. zaterdag 2 oktober 2010 wordt de 58e bondsdag van de B.C.G.Z.N gehouden in de Christelijk Gereformeerde Oenenburgkerk Vlierweg 79 te Nunspeet. Zie ook onder agenda.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Nieuw repetitie seisoen
Beste bezoekers van onze Website. Dinsdag 24 augustus starten we weer met onze zang repetities. Natuurlijk zijn nieuwe leden hartelijk welkom. Het zijn altijd gezellige avonden. Kom kijken, luisteren en/of meezingen met ons koor, onder leiding van Minne Veldman.
Kom met ons door te zingen Gods naam groot maken. Hem de lof brengen die Hem toekomt.


Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Dagje urk
Zaterdag 1 mei 2010 hadden we een dagje Urk. We vertrokken om 11.00 uur uit Ommen met regen. We kwamen aan op Urk om 12.00 uur en de paraplu was niet nodig. Na een heerlijke lunch hebben we Urk verkend. Vooral het monument ter nagedachtenis van hen die op zee achterbleven heeft een diepe indruk op ons gemaakt. Vanaf 16.00 uur begon de generale. En om 19.00 begon ons Oranje- Jubileum concert. Dit met ale koren van onze dirigent Minne Veldman. We stonden met 300 zangers en zangeressen op het podium. We haden een geweldig concert. Na de pauze werd door onze voorzitter Dineke v.v. vegt een waardebon uitgereikt aan onze dirigent i.v.m. het feit dat hij 12 en half jaar dirigent is. Om 23.00uur waren we terug in Ommen. We hadden een fijne dag dank hier voor aan de feestcommissie het was weer voortreffelijk geregeld.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Gezonde spanning
Voor een concert is er natuurlijk eerst de generale. Dat is meestal een paar uur voor het begin van het concert. Na de generale is het dan nog een klein uur afwachten tot het concert officieel begint. Dit is een uurtje gezonde spanning, zit mijn dasje goed zit mijn jasje goed, doe nog maar een koffie en zo meer. Zo ook bij het passie en paas concert van 26 maart.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Minne Velman 12 1/2 jaar Dirigent
Minne Veldman 12½ jaar dirigent - Groot Oranjeconcert op Urk
Nederland viert in 2010 65 jaar Bevrijding. En bovendien is Minne Veldman dit jaar 12½ jaar dirigent. Beide mijlpalen zijn de aanleiding voor een groot Oranjeconcert op Urk door de zes koren waar Minne Veldman als dirigent aan verbonden is, begeleid door organist Marco den Toom, pianist Jorrit Woudt en een instrumentaal ensemble. Het concert wordt gegeven op zaterdag 1 mei 2010 vanaf 19.00 uur in Sporthal De Vlechttuinen, Vlechttuinen 8, 8322 BA te Urk. De kaartverkoop gaat binnenkort van start. Houd daarvoor de website van Minne.in de gaten.
www.minneveldman.nl

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Zomaar een zang repetitie
Om u een indruk te geven hoe een zang repetitie avond bij ons verloopt hier een korte uitleg ondersteund met wat foto's.

De avond wordt geopend met een welkom door de voorzitter Dineke van de Vegt; speciaal welkom natuurlijk voor de eventuele nieuwe leden. Ook worden de afmeldingen meegedeeld.
Dan zingen we een psalm, de voorzitter leest een gedeelte uit de Bijbel en gaat ons voor in gebed.
Hierna wordt de leiding overgedragen aan de Dirigent Minne Veldman.
Meestal begint hij met een bekend stuk om in te zingen. Waarna we nieuwe stukken in gaan studeren, die we bij het eerst volgend concert dan uitvoeren. Van 21.00 tot 21.15 uur is er pauze met koffie.
Na de pauze zijn er eerst bestuurs mededelingen en de rondvraag. Waarna de repetitie weer doorgaat tot 22.00.
Dan wordt er afgesloten met dankgebed.
Op deze avonden heerst er een gezellige ontspannen sfeer. Echt avonden waarin we bezig zijn met onze Hobby "zang".

En dat tot eer van onze Hemelse Vader!!!

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Oliebollen bakken 2009
Kijk ze eens druk aan het bakken en verkopen.
En wat zien ze er weer goed uit; om te smullen toch.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Knieperties bakken 2009
De dames zijn ook eind 2009 weer druk geweest met Knieperties bakken. Natuurlijk om onze kas te spekken en bovendien is het ook nog erg gezellig. De bijgaande foto's geven hier een goede indruk van.
Opa en oma Jonkers hartelijk dank voor de gastvrijheid en dat ze dit weer in uw schuur mochten doen.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Repetitie Workshop 23-06-2009 Balkbrug
Op dinsdag 23 juni 2009 hielden we een zgn repetitie workshop in de Lichtbron in Balkbrug.Ondanks dat het al vrij dicht tegen de vakanties aan zat was er een aardige opkomst. Wij als koor hebben enkele liederen ten gehore gebracht, wat volgens de reacties bij het publiek heel goed in de smaak viel.Ook was er natuurlijk samenzang. En dan de workshop, hiervoor werden alle aanwezigen in de vier koor partijen
verdeeld. En onder leiding van onze dirigent Minne Veldman werd gez 156 ingestudeerd. Dit resulteerde er in dat we aan het eind van de avond met een koor van bijna 100 mensen dit lied kenden en ter gehore brachten. Al met al een geweldige avond en zeker voor herhaling vatbaar.

p.s. door onverklaarbare oorzaak zijn de foto's die gemaakt zijn van mijn toestel gedelete. Vandaar dat van dit gebeuren er helaas geen foto's bij staan. hiervoor mijn excuus.
Kniepertjes bakken.
Op 20 december 2008 hebben enkele leden van onze zang kniepertjes gebakken bij de familie Jonkers in de schuur, die op de kerstmarkt bij KPH zijn verkocht. Dit natuurlijk om hiermee onze kas een beter saldo te verschaffen. Ook werden ze bij de oliebollenkraam bij vd Sligte te koop aangeboden op 30 en 31 december.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!
Oliebollenactie
Op 30 en 31 december 2008 hebben verschillende leden van het zangkoor oliebollen gebakken en verkocht. We verkochten ook knieperties en appel- en ananasbeignets. Onze kraam stond bij rijwielhandel Tonny van der Sligte aan de Dr. Van Raaltestraat in Ommen.

Er zijn foto's van deze activiteit. Klik hier!